O projektu

Aplikace Chytrá Olomouc je moderní interaktivní služba pro předávání informací z městského dopravního centra všem řidičům, obyvatelům města Olomouce a veřejnosti. Vznikla v rámci projektu s názvem Dopravní řídicí ústředna a přispívá ke zlepšení mobility ve městě, snížení dopravního přetížení a nehodovosti, zlepšení řízení dopravního provozu a eliminuje dopravní zatížení životního prostředí. Projekt Dopravní řídící ústředna Olomouc je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020.